Спектр онлайн – ресурсів широкий для організації відповідної діяльності: вебінари, скайп- конференції, освітні платформи з текстовими завданнями тощо.
Лише про частину з використаних джерел зазначають наші вчителі математики та інформатики. https://www.facebook.com/188884094961468/posts/847314209118450/

https://www.facebook.com/ITV.inform/?tn__=kCH-R&eid=ARChNPXgYmR2iRgzKX9zC1KoB1tbXotrMSOsFp4bNSPgMNoqvbXhEP-xeLHeZdRvPNmvs1eMHtOB-Eci&hc_ref=ARTrWqbqo4WU3nKb-ge-upq6atySmpr21-mS8dicFg_RyvVvyFDmBHP6nisc2Jm7IHM&fref=nf&__xts%5B0%5D=68.ARA_aI4CyDfTyJantRzaVexa4egbGL0BTxFN4MCCrjt89BaPn9DNqxXswAlf31u_ua7nfRdAb9dF3O0E9JECcFhUqWZhUBN_nKrFtAfbL9pt71jd-YFdRuHVJ72LeqxCXXcutEe517VW7SoTCZgwk0hk70sMDgAjp13RN094sGYopIfeCqK-6Srtj_aTOx66mKXEyzmP6BYfqu9OcIiYFNZCRdT_J-R0YRS431u9kT99rdfrlgczJiG7Tx_C7NQgAYhcyw-uFw4qAPg9wPfvlmqIJN8vSQec2eS_LFw2lta5_4doTsmCpd38oBTIiZHYr-dIbWN0w-8z-y76ROjehhtgh9v3-dfz5G1rWfMxbfnNvHKBm5KT9In9aXHa2iAlzGjr13ljMhsXv99J3lhGH5yPDlOWBvi3G33TB2eOCBTuG0CWTdpji4kBC5Mz9SZiiulIlP_Cm8kvNB-wVfhODck5p75udKK_wtXe0u4daOhiVVU18dHbHWTxskErwStercfwVg

Рекомендовані новини